Vladimir Berkhin

President of Predanie Fund (predanie.ru).